Skip to main content

Pikkuli Edulla on huikea syksy takana! 

Syksyllä 2022 pyörähti käyntiin Opetushallituksen rahoittama  Tunnetaitoja Tiitiäisille – taidelähtöinen tunnetaitokoulutus 0-3 -vuotiaiden kanssa työskenteleville. Koulutus sai huikean aloituksen, kun maksuton koulutus tuli täyteen hetkessä niin syksyn kuin keväänkin kurssien osalta! Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen kehitetty koulutus  vastaakin siis selkeästi kentältä nousseeseen valtavaan tarpeeseen. 

Opetushallituksen asiantuntijat arvioivat, että hanke kohdistuu koulutuspoliittisesti tärkeään ja ajankohtaiseen kehittämisalueeseen, sillä muun muassa Karvin arvioinnin pohjalta varhaiskasvatuksen henkilöstön keskeisimmät tarpeet koulutukselle ovat lasten tunnetaitojen kehittäminen ja taidekasvatus. Arvioinnin mukaan puutteet korostuivat erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä. Pienten lasten pedagogiikalle tulee osoittaa arvostusta ja mahdollistaa henkilöstön osaamisen kehittäminen. (Harri Peltoniemi, tiedotustilaisuus 16.12.21)

Myös OPH:n raportti: Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (2017) ilmeni, että varhaiskasvatuksen arjessa näkyy ammattilaisten tarve tutkimusperustaiselle tiedolle ja siihen perustuville konkreettisille menetelmille. Raportissa todetaan, että kaiken kaikkiaan Suomessa näytetään tutkittavan vähemmän taaperoikäisten lasten sosioemotionaalista kehitystä kuin Pohjoismaissa yleensä.

Pikkuli-pedagogiikkaa hyödyntävän Tunnetaitoja tiitiäisille -hankkeen keskiössä on alle 3-vuotiaiden lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen kehittäminen. Koulutus antaakin osallistujille runsain mitoin eväitä lasten tunnetaitojen kehittämiseen taidelähtöisin menetelmin. Syksyn koulutukseen osallistujat pääsivät vuorovaikutteisen koulutuksen aikana harjoittelemaan taidelähtöisten menetelmien käyttöä, syventymään teoriaan opetuksen takana sekä reflektoimaan omaa oppimisprosessiaan sekä sitä, miten koulutuksen voi viedä päiväkotiarkeen. Koulutuksessa käytetty Pikkuli-pedagogiikka tukee myös kasvattajan omia tunnetaitoja sekä vahvistaa ja tukee kasvattajan omaa hyvinvointia sekä työhyvinvointia. 

Ensimmäinen Tunnetaitoja Tiitiäisille -koulutus järjestettiin kuusi kertaa kahden viikon välein. Koulutus itsessään tapahtui prosessimuotoisena etäkoulutuksena, jolloin webinaarien lisäksi osallistujat työskentelivät myös  itsenäisesti, vieden koulutuksessa opitut asiat käytäntöön.

 

Koulutuksesta saatu palaute oli huippuhyvää!

100 % osallistujista oli tyytyväisiä kouluttajiin, jotka olivat positiivisia ja kannustavia!”

“94 % osallistujista oli tyytyväisiä koulutukseen ja suosittelisivat Pikkulin tunnetaitokoulutusta muille.”

Koulutuksen tehtävänä on tarjota osallistujille tutkimusperustaista tietoa, menetelmiä ja toimintamalleja, joilla lasten hyvinvointia voidaan edistää. Tunnetaitoja Tiitiäisille -koulutuksen tavoittena on parantaa alle 3-vuotiaiden kanssa työskentelevän henkilöstön osaamista ja tietämystä tunnekasvatuksesta. Koulutus perehdyttää osallistujat myös alle 3 -vuotiaiden lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen -kehittymisen teoriaan  ja auttaa kasvattajia, jotta he osaisivat tukea pienten lasten tunnetaitojen kehittymistä musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun kautta. Näin tunnetaitojen oppimisesta tulee osa arjen pedagogiikkaa ja alle 3-vuotiaiden oppimisesta tulee kokonaisvaltaista. 

 

“Olen veo ja tunnetaito-ohjaaja, joten minulla on kokemusta ja tietoa entuudestaan sekä kasvattajan että lasten tunnetaitojen tukemisesta. Kiinnostuin tästä koulutuksesta, koska alle 3-v ryhmistä usein kysellään pienille soveltuvaa tunnemateriaalia. Voin sanoa, että ilahduin materiaalin laajuudesta ja monipuolisuudesta.

Tunnetaitoja Tiitiäisille -koulutus tekee näkyväksi varhaiskasvatuksen ammattilaisten jo olemassa olevia taitoja sekä herättelee oivaltamaan uutta.

Hanke jatkuukin keväällä 2023 kolmen uuden ryhmän kanssa. Kaksi kevään koulutusryhmistä ovat suomenkielisiä ja kolmas koulutus materiaaleineen toteutuu ruotsinkielisenä.

 

”Kiitos kivasta, ajatuksia herättäneestä koulutuksesta ja meidän ryhmän 1 ja 2 -vuotiaat ovat todella ihastuneita Pikkuliin!”