Skip to main content

Pikkulin laululeikkishow lennähtää pian useisiin kirjastoihin Varsinais-Suomen alueella. Esityksissä musiikki nivoutuu osaksi Pikkuli-kirjojen tarinoita ja kuvituksia. 

Kirjastot sopivat Pikkuli-laulujen esityspaikoiksi loistavasti, sillä niiden kautta tavoitetaan paitsi lapsia, myös heidän vanhempiaan sekä kirjastojen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. 

Kirjastoilla on myös ollut merkittävä rooli Pikkulin laululeikkishow´n historiassa. Idea live-esiintymisiin syntyi keväällä 2016, kun Pikkuli-animaatiosarjaa alettiin esittää Pikku Kakkosessa ja Vantaan kirjastopalveluista tiedusteltiin ensimmäiseen Pikkuli-kirjaan Lennä Pikkuli, lennä! pohjaavaa lastenlauluesitystä. Koska Metsämarja ja Antti Aittokoskella on pitkä kokemus myös musiikin tekemisestä yhdessä, oli askel Pikkuli-laulujen tekemiseen ja esittämiseen luonteva. 

Ensimmäiset Pikkuli-laulut esitettiin Vantaan kirjastoissa syksyllä 2016. Sen jälkeen Pikkulin laululeikkejä on esitetty niin kirjastoissa, kulttuurikeskuksissa ja messutapahtumissa kuin toreilla ja kauppakeskuksissakin ympäri Suomea.

 

Kirjastoilla kiinnostusta, mutta niukat resurssit – Taike tukee kiertuetta

Pikkulin kirjastokiertueen suunnitteluvaiheessa toteutettiin kaksivaiheinen kysely, jolla kartoitettiin parinkymmenen, etupäässä Varsinais-Suomen alueella sijaitsevan kirjaston kiinnostusta sekä resursseja Pikkulin laululeikkishow´n tilaamiseen. “Vastaukset vahvistivat aiempien kontaktien myötä syntynyttä käsitystä siitä, että kirjastoissa olisi tarvetta ja halua tapahtumien järjestämiseen, mutt

a taloudelliset resurssit ovat varsin vähäisiä”, kertoo kirjastokiertuetta tuottanut Sanni Mantere. 

Pikkulin lukemista ja lastenkulttuuria edistävälle, kirjastoissa toteutettavalle lastenmusiikkikiertueelle haettiin Taiteen edistämiskeskukselta. Taiken myöntämän apurahan siivittämänä kiertueeseen osallistuvat kirjastot saivat esityksen huomattavasti tavallista esityshintaa pienemmällä omavastuuosuudella. 

Esitykset toteutetaan syyskuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana. Syyskuun alussa esityksiä oli varattu yhdelletoista paikkakunnalle. 

 

Tavoitteena lukuinto ja laaja-alainen sisällöntarjonta 

Pikkulin kirjastokiertueen tavoitteena on edistää lasten ja perheiden innostusta lastenkirjoihin ja lukemiseen. 

Yhteistyöllä kirjastojen kanssa pyritään helpottamaan monialaisen lastenkulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta myös kasvukeskusten ulkopuolella. Lisäksi tavoitteena on innostaa kirjastoja tarjoamaan jatkossakin laaja-alaisesti lastenkulttuurisisältöjä ja tukea kirjastojen tapahtumaosaamista muun muassa viemällä esityksen mukana kirjastoon laadukas äänentoisto.

Lastenkulttuurissa monialaisuus on tärkeää, sillä lapset lähestyvät mielellään samaa sisältöä kerronnan ja taiteen eri muotojen kautta. Näin laadukas lastenmusiikki voi edistää lasten lukemista ja innostaa jatkossa muidenkin kirjojen pariin.

“Olemme todella iloisia, että saamme olla mukana omalta osaltamme edistämässä lukuintoa ja kannustamassa lapsia kirjojen pariin Pikkulin laululeikkien avulla. Ja ilman Taiken apurahaa tämä ei olisi ollut mahdollista!” iloitsee esiintyjä, Pikkuli-kirjojen kirjoittaja Metsämarja Aittokoski.

Kirjastokiertueen esitykset:

9.9.2023 Kaarina, Kaarina-talo

12.9.2023 Rusko, Ruskotalo

21.9.2023 Salo, pääkirjasto

17.10.2023 Eura, pääkirjasto

23.10.2023 Aura, Aurasali

26.10.2023 Vehmaa, Päiväkoti Päivänkakkara

29.11.2023 Sauvo, koulukeskus

13.1.2024 Lieto, kaupunginkirjasto

20.1.2024 Somero, kaupunginkirjasto

26.1.2024 Laitila, pääkirjasto

27.1.2024 Naantali, kaupunginkirjasto