Skip to main content

Ensimmäiset Pikkuli-tarinoihin eli animaatiosarjan jaksoihin sekä kirjoihin pohjaavat tuokiokortit on nyt julkaistu. Pikkulin tuokioissa hyödynnetään lisäksi laaja-alaisesti musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun keinoja.Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät tutkitusti lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa, joten tuokiokorttien taidemenetelmien kautta lapset voivat löytää eri keinoja tunneilmaisuunsa! 

Tuokioissa tutustutaan erilaisiin tunteisiin ja pohditaan omia tunnekokemuksia

Pikkuli-tuokiot vahvistavat monipuolisesti lapsen kykyä tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita. Tämän lisäksi tehtävissä harjoitellaan tunteiden säätelemistä ja ongelmanratkaisua. Tehtävät vahvistavat lisäksi empatiakykyä eli toisen asemaan asettumista sekä muiden tarpeiden ja tunteiden huomioimista.

Pikkuli-tuokioiden yhteyteen on lisätty monia erilaisia hengitys- ja rauhoittumisharjoituksia, joiden avulla voimakkaita tunteita voi opetella säätelemään ja purkamaan. Rauhoittumisharjoitusten yhteydessä on hyödynnetty niin syvähengitystä, kuin kosketussatuja.

 

Tuokiokortit sopivat käytettäviksi kaikenikäisten kanssa, mitä moninaisimmissa tilanteissa. Niitä on helppo pilkkoa tai laajentaa lapsiryhmän tarpeiden mukaisesti. Tehtävät ovat eri tasoisia, joten pienempien lasten kanssa voi valita kaikista yksinkertaisimmat ja isompien kanssa voi tehdä kaikki tai valita ryhmälle/lapselle sopivat.

Pikkuli-tarinat toimivat johdantona tuokiokorttien käyttöön. Tarinoiden avulla pienikin lapsi pääsee helposti kiinni siihen, mistä tunteesta on kyse.

“Tuokiokortti on täydellinen apuväline opettajille! Tuokion ohjeet on selitetty yksityiskohtaisesti ja tuokio on helppo toteuttaa.” 

 

Aikuisen työväline, lapselle teemaan virittävä kuva

Pikkulin tuokiokortit kehittävät ammattikasvattajien osaamista ja antaa työkaluja lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Korttien avulla tunnetaitojen opettamisen voi tuoda helposti osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Kortin toisella puolella on kuhunkin teemaan liittyvä, Pikkuli-animaatiosarjasta lapselle tuttu kuva.

 

Jokaisessa tuokiokortissa on selkeät ohjeet, joista kasvattaja näkee helposti yhdellä silmäyksellä alla olevat aihealueet: 

  • Tunneteema
  • Taiteellinen menetelmä
  • Tavoitteet
  • Välineet
  • Sanasto
  • Leikit / menetelmät

Yksi tarina sisältää viisi eri toimintatuokiota eli 5 eri tunnetta. Tässä esimerkki tuokiokorttikokonaisuudesta “Pikkuli sanoo Ei!”

Tuokio 1 Kiukku (Musiikkimaalaus)

Tuokio 2 Anteeksipyyntö (Kuvataide ja TVT)

Tuokio 3 Hämmästys (Kuvataide, musiikki ja TVT)

Tuokio 4 Myötätunto (Leikki ja peli)

Tuokio 5 Kateus (Kädentaidot ja leikki)

 

Toiminta rakentuu Pikkuli-animaatiosarjan jaksojen ympärille ja kukin Pikkulin toimintatuokio on omistettu yhden tunteen tai tunnetaidon käsittelemiseen.

 Näissä monipuolisissa tuokiokorteissa on huomioitu tunnetaitojen lisäksi laaja-alainen osaaminen ja suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimisen alueet.

 

Pikkulin tuokiokortit ovat helppo ja hauska apuväline tunnetaitojen harjoitteluun!

Tutustu kaikkiin tuokiokorttikansioihin tästä!
Pikkulin tuokiokorttien takana on 20-henkinen peda-tiimi! Pikkulin pedagogiseen verkostoon kuuluu niin
varhaiskasvatuksen asiantuntijoita, erityisopettajia ja kehityspsykologian tutkijatohtoreita.Pedatiimin vahvuuksina
niin tunnetaitojen, taidekasvatuksen, digipedagogiikan ja erityisen oppijuuden osaamista.

Pikkulin tuokiokortit tuovat laadukasta pedagogista toimintaa tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun lapsiryhmässä.