Skip to main content

Pikkuli-tarinoihin pohjaavat tunnetaitomateriaalit kehittävät lasten tunnetaitoja hämmästyttävän nopeasti. Tulos havaittiin Helsingin yliopiston tutkimuksessa, jossa vertailtiin kahta suomalaista tunnetaitomenetelmää tavanomaisiin päiväkotien pienryhmätuokioihin.

Tutkimuksen mukaan Pikkuli-sisällöt vahvistavat lasten sosioemotionaalisia kykyjä kuten tunne- ja vuorovaikutustaitoja jopa 10 viikossa. Lapsilla havaittiin vähemmän masennus- ja ahdistusoireita ja vetäytymistä kuin verrokkiryhmällä. Lapset myös auttoivat ja tukivat muita lapsia. 

Pikkulin tunnetaito-opetus rakentuu lasten rakastaman Pikkuli-hahmon ja satumaailman ympärille. Harjoituksissa hyödynnetään animaatiojaksoja, kirjoja, musiikkia ja Tunnekortteja. Opetuskokonaisuus sisältää muun muassa tarinankerrontaa, pelejä, kuvataidetta, musiikkia ja draamapohjaisia leikkejä, joiden avulla opitaan tunteiden käsittelyä ja säätelyä sekä sosiaalisia taitoja niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa.

Miten tutkimus tehtiin?

Tutkimusaineisto koottiin 15 päiväkotiryhmässä kevään 2021 aikana. Näistä viiden ryhmän varhaiskasvattajat osallistuivat Pikkulin tunnetaitokoulutukseen ja aloittivat sitten kymmenen viikon kokeilujakson, jonka aikana Pikkuli-materiaaleja hyödynnettiin päiväkodissa vähintään kolme kertaa viikossa. Kasvattajat saivat toteuttaa harjoituksia vapaasti tai inspiroitua niistä ja kehittää niiden pohjalta uusia tuokioita.

Tutkimustulokset pohjaavat muun muassa Reunamo Education Researchin kehittämiin kyselymenetelmiin sekä kasvattajien pitämiin työskentelypäiväkirjoihin.

Pikkulin luoja Metsämarja Aittokoski kertoo, että Pikkuli Groupin oman kyselyn mukaan lapset osasivat puhua tunteistaan kokeilun jälkeen aiempaa paremmin, ja että viikottaiset Pikkuli-tuokiot olivat sekä lasten että aikuisten suosikkihetkiä.

– Sehän varmasti tukee oppimista, että Pikkulin parissa viihtyy, Metsämarja Aittokoski iloitsee.

Tutkimus oli osa Business Finlandin rahoittamaa CREDU-hanketta.

Pikkulin tunnetaito-opas ilmestyy lokakuussa 2023

Pikkulin toimivat ja testatut tunnetaitomenetelmät on koottu myös kirjaan, joka johdattaa lukijat tunnetaitojen äärelle. Pikkuli-maailman luojan Metsämarja Aittokosken lisäksi kirjaa ovat kirjoittaneet varhaiskasvatuksen asiantuntijat ja Pikkuli-opetuskokonaisuuden kehittäjät ja kouluttajat Jennifer Loiske ja Sanna Mattila.

– Pikkulin tunnetaitomenetelmien kokoaminen yhteen helppokäyttöiseen kirjaan tarjoaa sekä lasten vanhemmille että varhaiskasvattajille mahdollisuuden hyödyntää lapsen kanssa koko Pikkulin monimediallista tarjontaa, mikä siis myös tutkimusten mukaan selvästi tukee lasten tunnetaitoja, Metsämarja Aittokoski kertoo.

Pieni lintu, suuret tunteet – Pikkulin tunnetaito-opas (Kustannus-Mäkelä)

Kirja käy läpi tunteiden laajan skaalan ja tarjoaa käytännönläheisiä välineitä lapsen tunteiden rakentavaan ilmaisuun ja säätelyyn. Samalla kirja tukee aikuista lapsen kasvattajana ja tarjoaa harjoituksia myös aikuisen omien tunteiden käsittelyyn.

Lue lisää Pieni lintu, suuret tunteet – Pikkulin tunnetaito-opas -kirjasta

Lue lisää CREDU – hankkeesta täältä: https://creduprojekti.wordpress.com/ tai

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/varhaiskasvatus/paivakodin-toimintatuokiot-kehittavat-tunnetaitoja-jo-kymmenessa-viikossa

Silja Martikainen, Mirjam Kalland, Tanja Linnavalli, Kaisamari Kostilainen, Metsämarja Aittokoski, Jyrki Reunamo, Zoi Vasileiou & Mari Tervaniemi (2023) Supporting social-emotional development in early childhood education and care – a randomized parallel group trial evaluating the impact of two different interventions, Scandinavian Journal of Educational Research https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2023.2204119