Skip to main content

Pikkulin tunnetaidot varhaiskasvatuksen ytimessä

Mitä ovat tunnetaidot ja miten niitä harjoitellaan? Nyt käynnistyvien Pikkuli-pedagogiikan koulutusten avulla tunnetaitotreenit voi aloittaa lapsiryhmässä vaikka saman tien!

Kurssilla saat eväitä myös siihen, miten ryhmän arjessa voidaan auttaa lasta ilmaisemaan tunteitaan ja käsittelemään tunnekokemuksiaan.

Koulutusajat (etäkoulutus):

ma 3.5. klo 12:30-14:45

ma 17.5.  klo 12:30-14:45

ma 7.6.  klo 12:30-14:45

ma 21.6.  klo 12:30-14:45

Pikkuli-pedagogiikan koulutus käytännössä:

1.) Orientaatio Pikkuli-pedagogiikkaan

Orientaatiokerralla tutustutaan pedagogiikkaan ja kouluttajiin Pikkuli-menetelmien taustalla. Perehdymme 26 Pikkuli-tarinaan, niiden oppimis- ja tunneteemoihin, tunnekortteihin sekä niiden käyttöön muiden Pikkuli-materiaalien ohella.

Orientaatiokerran jälkeen tunnet tunnekasvatuksen merkityksen osana varhaiskasvatusta ja kaiken oppimisen pohjana sekä vertaisryhmän tärkeyden tunnesäätelyn opettelussa. 

2.) Pikkuli-pedagogiikka osana varhaiskasvatussuunnitelman perusteita

Pikkuli on monimediallinen kokonaisuus ja pedagogiikassa hyödynnetäänkin laaja-alaisesti musiikillista, kuvallista sekä sanallista ja kehollista ilmaisua. Käymme myös läpi, miten juuri taito- ja taideaineet tukevat lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisten taitojen vahvistumista. Kurssin aikana saat käytännön esimerkkejä, miten vastata varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi tutustumme monimenetelmällisiin Pikkuli-tuokioihin ja perehdymme syvemmin kahteen toimintasuunnitelmaan.

Toisen kerran jälkeen voit jo toteuttaa laaja-alaista osaamista tukevia monipuolisia Pikkuli-tuokioita. 

3.) Pikkuli arjen pedagogiikassa

Pikkuli-pedagogiikka pohjaa positiiviseen pedagogiikkaan. Kurssilla perehdytään siihen, miten positiivinen pedagogiikka näkyy nimenomaan arjessa. Lopuksi pääsemme jälleen syventymään kahteen uuteen toimintatuokiokokonaisuuteen.

Kurssikerran jälkeen osaat hahmottaa Pikkuli-pedagogiikan peruselementit ja tunnistaa niiden merkityksen varhaiskasvatuksessa. Osaat hyödyntää positiivisen pedagogiikan mahdollisuudet sekä työskennellä lasten minäkuvan kehittymisen tukena.

4.) Pikkuli-pedagogiikka – teoriasta käytäntöön

Viimeisellä koulutuskerralla tutustumme kahteen valmiiseen toimintasuunnitelmaan, joiden pohjalta on helppo jatkaa oman toiminnan suunnitteluun. Palaamme myös lyhyesti arjen pedagogiikkaan ja mahdollisiin arjen haasteisiin Pikkuli-pedagogiikan aloittamisen esteenä. Miten Pikkuli tulee osaksi juuri sinun lapsiryhmääsi?

Perehdymme lisäksi perheiden rooliin osana tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemista ja saat keinoja vanhempien osallistamiseen tunnetaitojen harjoittelussa.

Koulutuskerta pureutuu myös varhaiskasvattajan merkitykseen turvallisen oppimisympäristön mahdollistajana, jonka myötä tunnistat oman roolisi tunteiden mallintamisessa.

Lisätietoja:

Meri Valtiala 050 5634 356 meri@pikkuli.com

Heidi Hietala 040 5179 288 heidi.hietala@vertikal.fi