Tunnepolku

Siirry Tunnepolulla kohtaan, joka vastaa tämänhetkistä tunnettasi.

Tutki tunnepolkua yhdessä lapsen kanssa

Nimetkää tunteet, jotka löydätte polulta. Tutkikaa tunnepolkua liu’ttamalla osoitinta vasemmalta oikealle. Anna aikaa lapsen kumpuaville kysymyksille ja ajatuksille. Pysähdy itse tilanteeseen lasten kanssa ilman muita häiriötekijöitä. Tunnepolussa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Tunnepolku-peliä voi käyttää samaan tapaan kuin käytät tunnekortteja. Tunnepolku on nopea, osallistava työväline, jonka avulla lapsi voi ilmaista tunteensa ilman kieltä. 

Tunnepolun rinnalla voi käyttää myös tunnekortteja.

Miten Pikkulin tunnepolkua käytetään?

  • Tuontitilanne: Lapsi näyttää aamulla huoltajansa kanssa tunteensa tunnepolusta esimerkiksi tabletin tai monikosketusnäytön avulla. 
  • Kotiinlähtö, kun ollaan jo pihalla:
    Lapsi voi kuulumisista kerrottaessa näyttää puhelimesta tai tabletista tunteen, joka hänelle jäi päivästä.  Esimerkiksi jos lapsi on ollut päivän aikana kiukkuinen ja näyttää sen tunnepolun avulla, aikuinen ymmärtää tilannetta paremmin ja voi auttaa lasta sanoittamaan tunnetta. 
  • Tunnepolku-peli voi olla apuna osoittamassa lapsen tunnetta toiminnan alussa ja lopussa.
  • Tunnepolku voi olla tukena esimerkiksi luettaessa Pikkuli-kirjaa: Etsi kirjassa esiintyviä tunteita tunnepolusta.

Tehdään yhdessä

Piirtäkää yhden lapsen ääriviivat isolle paperille. Pohtikaa tunnepolun avulla, missä tunne tuntuu. Värittäkää tai maalatkaa piirrettyyn kuvaan tunne siihen kohtaan, missä se tuntuu ja sillä värillä, mikä lasten mielestä kuvastaa tunnetta parhaiten.

Tulostettava ohjekortti

Tämän sivun ohjeet aikuisen tueksi tulostettavaksi sopivassa muodossa (A4, pdf).

Toteutettu yhteistyössä Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.