Pikkuli alle 3-vuotiaiden pedagogiikan tukena (2h)

Sain tästä koulutuksesta niin paljon hyviä käytännön vinkkejä sekä materiaalivinkkejä, joita olen jo lähtenyt hankkimaan ja käyttämään työssäni.

Sisältö

Alle kolmevuotias lapsi on kehityksensä intensiivisemmässä vaiheessa ja edistyminen on nopeampaa kuin koskaan elämän aikana. Kehitys on kokonaisvaltaista ja esimerkiksi persoonallisuuden ja myöhemmän kehityksen sekä oppimisen kivijalka rakentuu ensimmäisen kolmen vuoden aikana.

Tässä koulutuksessa perehdymme alle 3-v pedagogiikan perusteisiin ja kuinka Pikkulin varhaiskasvatusmateriaalin käyttö tukee lapsilähtöisyyttä. Keskiössä lapsen kokonaisvaltainen kasvu omana itsenään, ja aikuisen rooli on tukea lasta tämän henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Lapsilähtöisyydessä lapsi toimii aloitteentekijänä eikä vain toiminnan kohteena. Lapsen kuuleminen ja aito kohtaaminen vaatii varhaiskasvattajilta herkkyyttä.

Etenkin pienten ryhmässä, kokopäiväpedagogiikka sitoo yhteen hoivan, kasvatuksen ja opetuksen. Kokopäiväpedagogiikka on herkkyyttä tarttua niihin merkityksellisiin hetkiin, kykyä luoda tilaisuuksia uuden oppimiseen missä tahansa arjen tilanteessa, taitoa tarttua lasten aloitteisiin herkällä otteella (kielellisiin ja myös ei-kielellisiin aloitteisiin!), lasten aitoa kuuntelemista ja osallisuutta ja arjen sekä rutiinien arvostamista.

 • Aluksi lapset tutustuvat Pikkuliin tv-ohjelman kautta.
 • Sitten lapset alkavat vähitellen olla vuorovaikutuksessa Pikkulin kanssa ja oppivat erilaisia taitoja tutun hahmon avulla.
 • Tämä vahvistaa lapsen kokemusta osallisuudesta: Pikkuli on osa lapsen omaa maailmaa, ei vain aikuisen määrittämää sisältöä lapselle.
 • Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot ovat osa varhaiskasvatussuunnitelmaa
 • Kehityspsykologinen tieto on alle 3-vuotiaiden pedagogiikan lähtökohta
 • Lapsen sosioemotionaaliset taidot kehittyvät kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana.
 • Taidepohjaiset menetelmät 0-3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa
 • Taito- ja taideaineet tukevat tunnetaitokasvatusta
 • Taidepohjaiset menetelmät – taidekasvatus varhaiskasvatussuunnitelman perustana
 • Arjen pedagogiikka alle 3-vuotiaille jokapäiväisissä valintoinnoissa.
 • Kasvattajan oma rooli ja omat tunnetaidot
 • Lapsilähtöisyys varhaiskasvatussuunnitelman perustana
 • Positiivinen minäkuva ja luonteenvahvuudet

Miten

2h webinaari
Hinta: 49€

Teemme mielellämme kunnille sekä yksityisille toimijoille räätälöityjä koulutuspaketteja, tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutukset onnistuvat niin etänä kuin paikan päälläkin.

Ota yhteyttä