Pikkuli minäkuvan muodostumisen ja lapsen roolin hahmottamisen tukena (1h)

Meidän Pikkuli-piirimme ovat olleet varmasti sekä aikuisten että lasten suosikkeja.

Sisältö

Tule ulos, Pikkuli on koko Pikkuli sarjan ensimmäinen jakso, joten näissä tuokioissa painopisteenä on tutustuminen sekä Pikkuliin, että hänen perheeseensä. Tuokiokokonaisuuden tarkoituksena on luoda side lasten, Pikkulin ja muiden hahmojen välille. Kokonaisuus kehittää niin moninaisuuden hyväksymistä kuin lapsen itsetunnon ja minäkuvan kehittymistä. Tarkoituksena on myös tutustua lapsen rooliin perheenjäsenenä ja hänen ympäristöönsä.

Koulutus pohjautuu jaksoihin Tule ulos, Pikkuli ja Pikkulin lentokoulu ja sisältää:

  • Tutustuminen 10 teemaan liittyvään tuokiokorttiin
  • Perehdytys Pikkuli-oppimateriaalien käyttöön

Miten

1h webinaari
Hinta: 25€

Teemme mielellämme kunnille sekä yksityisille toimijoille räätälöityjä koulutuspaketteja, tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutukset onnistuvat niin etänä kuin paikan päälläkin.

Ota yhteyttä