Pikkuli S2-pedagogiikan tukena (1,5 h)

En ole kyllä koskaan nähnyt näitä lapsia niin rauhallisina kuin silloin, kun katsottiin Pikkulia”, kertoi eräs S2-ryhmän varhaiskasvattaja.

Sisältö

Pikkuli-kirjojen pohjalta tehty 26-osainen Pikkuli-animaatiosarja on dialogiton, vahvasti musiikilla, eleillä ja äänillä sekä kuvakuplilla kommunikoiva sarja. Dialogittomuuden ansioista jokainen lapsi äidinkielestä riippumatta, ymmärtää, mitä jaksossa tapahtuu ja pääsee osalliseksi toimintaan! Myös jaksojen rauhallinen rytmi tukee S2-lasten keskittymistä.

Kirjojen ja animaatioiden toistuva tarinallisuus toimii myös S2-toiminnan ja tunteiden havaitsemisen ja tunnistamisen tukena. Tarinoiden tilannesidonnaisuus auttaa lasta huomaamaan, miten erilaiset ajatukset ja teot vaikuttavat siihen, miltä tuntuu ja mitä tapahtuu.

Pikkuli-pedagogiikassa kannustetaan monipuoliseen osallisuuteen. Tässä tehokkaana tukena Pikkulin taidelähtöisyys. Esimerkiksi kirjan kokemuksia voidaan työstää muutenkin kuin puhuen, esimerkiksi soittamalla, piirtämällä, askartelemalla, tarinoimalla tai tanssimalla. Taiteellinen ilmaisu tarjoaa lapsia motivoivia keinoja havaintojen, tunteiden ja luovan ajattelun näkyväksi tekemiseen.

Koulutuksen sisältöalueet:

  • Kielenkehityksen vaiheet
  • Pikkuli-kuvakirjat ja tarinat kielenoppimisen tukena
  • Sanaton (ilman puhetta) tarinankerronta, joka luo emotionaalisen yhteyden / sitoutumisen uusien sanojen oppimiseen
  • Uusien sanojen nimeäminen ja tunnistaminen – tunnekortit + kirjat + tuntisuunnitelmat.
  • Sanaston toistuminen monimediallisesti
  • Kuunteluharjoitukset – kirjat, kosketussadut ja musiikki
  • Taidekasvatus kielenoppimisen tukena
  • Arjen pedagogiikka: Kielen sanallistaminen – luonnollisen kielen oppiminen jokapäiväisessä elämässä – dialoginen oppiminen

Pikkuli-pedagogiikka on saanut paljon positiivista palautetta lapsiryhmistä, joissa suomi toimii pääsääntöisesti vieraana kielenä.

Miten?

Teemme mielellämme kunnille sekä yksityisille toimijoille räätälöityjä koulutuspaketteja, tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutukset onnistuvat niin etänä kuin paikan päälläkin.

Ilmoittaudu mukaan