Pikkulin taideaineet tunnekasvatuksen tukena (1h)

Lasten suosikkituokioita ovat olleet tunteista musisointi ja Pikkulin kosketussadut.

Sisältö

Pikkuli on monimediallinen kokonaisuus ja pedagogiikassa hyödynnetään laaja-alaisesti musiikillista, kuvallista sekä sanallista ja kehollista ilmaisua.

Koulutuksen aikana käymme läpi, miten juuri taito- ja taideaineet tukevat lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisten taitojen vahvistumista. Kurssin aikana tutustumme taidelähtöisiin Pikkuli-tuokioihin ja perehdymme syvemmin kahteen tuokiokorttiin. Saat käytännön esimerkkejä, miten vastata varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja oppimisen osa-alueisiin. 

Tämän koulutuksen jälkeen voit jo toteuttaa laaja-alaista osaamista tukevia monipuolisia Pikkuli-tuokioita taidelähtöisesti. 

Pikkuli-opetuskokonaisuus perustuu positiiviseen, taidekeskeiseen ja lapsilähtöiseen pedagogiikkaan. Lapset johdatetaan ensin opetuskokonaisuuden teemoihin kirjojen tai animaatiojaksojen avulla, minkä jälkeen aiheita sovelletaan käytännössä taidepedagogisin menetelmin toimintahetkissä sekä kokopäiväpedagogiikassa.

Pikkuli-menetelmien on tutkitusti havaittu tukevan lasten sosioemotionaalisten taitojen oppimista. 

Koulutus pohjautuu jaksoon Pikkuli sanoo EI ja sisältää:

  • Tutustuminen teemaan liittyviin tuokiokortteihin
  • Perehdytys Pikkuli-oppimateriaalien käyttöön

Miten

Teemme mielellämme kunnille sekä yksityisille toimijoille räätälöityjä koulutuspaketteja, tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutukset onnistuvat niin etänä kuin paikan päälläkin.

Ota yhteyttä