Pikkuli tulevaisuuden taitojen opettamisen tukena (2 h)

Lapset keskustelivat mielellään jakson jälkeen tunteista ja jakoivat omia kokemuksiaan.

Sisältö

Tulevaisuuden taidoilla (engl. 21st century skills) tarkoitetaan niitä laaja-alaisen osaamisen taitoja, joita nykyiset lapset ja nuoret tulevat tarvitsemaan, kun he kasvavat tulevaisuuden kansalaisuuteen. Näitä tulevaisuuden taitoja ovat mm.

 • tapa ajatella
 • luovuus ja innovaatio
 • kriittinen ajattelu
 • ongelmanratkaisu
 • päätöksenteko, kuinka toimia toisin
 • oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot
 • tapa työskennellä
 • kommunikaatio
 • yhteistyö ja tiimityöskentely
 • työvälineiden hallinta
 • informaatiolukutaito, joka on yläkäsite mm. monilukutaidolle
 • digitaalinen osaaminen
 • kansalaisena maailmassa
 • kulttuuritietoisuus ja sosiaalinen vastuu ja erilaisuuden hyväksyminen

Pikkuli pedagogiikka kehittää monipuolisesti ja laaja-alaisesti ajattelun taitoja, yhteistyötaitoja sekä luovuutta ja innovatiivisuutta.

 

Koulutus pohjautuu jaksoihin Pikkulin syntymäpäivä ja Pikkuli tahtoo majan ja sisältää:

 • Tutustuminen 10 teemaan liittyvään tuokiokorttiin
 • Perehdytys Pikkuli-oppimateriaalien käyttöön

Miten

2h webinaari
Hinta: 49€

Teemme mielellämme kunnille sekä yksityisille toimijoille räätälöityjä koulutuspaketteja, tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutukset onnistuvat niin etänä kuin paikan päälläkin.

Ota yhteyttä