Tunnetaitotuokioita tiitiäisille - taidelähtöinen tunnetaitokoulutus 0-3 -vuotiaiden kanssa työskenteleville

Mikä muuttuu? – Henkilöstön osaaminen alle 3-vuotiaiden tunnetaidoista ja taideopetuksen hyödyistä kasvaa, sekä henkilöstön että lasten henkinen hyvinvointi ja vuorovaikutustaidot lisääntyvät.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Mitä?

Opetushallituksen rahoittama hanke saa jatkoa! Hanke käynnistyi ensimmäisen kerran syksyllä 2022 ja sai jatkorahoituksen vuosille 2023-2025.

Hanke lähtee varhaiskasvatussuunnitelman perusteista: keskiössä on alle 3-vuotiaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen kehittäminen.

Osanottajat valmennetaan lasten tunnetaitojen kehittämiseen ja taidelähtöisten menetelmien käyttöön vuorovaikutteisessa etäkoulutuksessa, joka on prosessimuotoinen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Koulutuksessa perehdytään varhaiskasvatuksen ammattilaisten luomiin taidepedagogisiin menetelmiin ja arjen tunnepedagogiikkaan kasvattajan omia tunnetaitoja ja hyvinvointia samalla vahvistaen.

Kouluttajat: Jennifer Loiske ja Heidi Wartiainen

Miten?

4 x 3h webinaari kolmen viikon välein. Jokainen verkkokoulutus pitää sisällään toiminnallisen pienryhmätyöskentelyn + itsenäisen työskentelyn ja oppimisen viemisen käytäntöön.

Tarkempi koulutuksen sisältökuvaus löytyy sivun alalaidasta.

Hinta

Maksuton

Ajankohta:

Seuraavan lukuvuoden aikana toteutamme neljä saman sisältöistä maksutonta koulutuskokonaisuutta webinaareina! Kolme suomenkielistä ja yhden englanninkielisen koulutusta. Ensimmäinen suomenkielinen koulutus alkaa syksyllä 2023.

Yksi koulutuskokonaisuus sisältää aina osallistumisen neljään 3h webinaariin.

SYKSY -23

 • Ma 9.10.
  klo 12-14:15
 • Ma 30.10.
  klo 12-14:15
 • Ma 13.11.
  klo 12-14:15
 • Ke 29.11.
  klo 12-14:15

KEVÄT -24

 • Ti 30.1.
  klo 12-14:15
 • Ti 13.2.
  klo 12-14:15
 • Ti 5.3.
  klo 12-14:15
 • Ke 27.3.
  klo 12-14:15

SPRING -24 (In English!)

 • Tue 27.2.
  at 12-14:15
 • Mon 11.3.
  at 12-14:15
 • Tue 26.3.
  at 12-14:15
 • Tue 9.4.
  at 12-14:15

Koulutuksiin otetaan 36 osallistujaa/koulutus.

Koulutus on täynnä

Hankkeen sisältökuvaus

1.) Orientaatio Pikkuli-pedagogiikkaan (3 x 45min)

Orientaatiokerralla tutustutaan pedagogiikkaan ja kouluttajiin Pikkuli-menetelmien taustalla. Perehdymme 26 Pikkuli-tarinaan, niiden oppimis- ja tunneteemoihin, tunnekortteihin sekä niiden käyttöön muiden Pikkuli-materiaalien ohella.

Alle kolmevuotias lapsi on kehityksensä intensiivisemmässä vaiheessa ja kehitys on nopeampaa kuin koskaan elämän aikana. Kehitys on kokonaisvaltaista ja esimerkiksi persoonallisuuden ja myöhemmän kehityksen sekä oppimisen kivijalka rakentuu ensimmäisen kolmen vuoden aikana.

Orientaatiokerran jälkeen tunnet tunnekasvatuksen merkityksen osana varhaiskasvatusta ja kaiken oppimisen pohjana sekä vertaisryhmän tärkeyden tunnesäätelyn opettelussa. 

Jokainen verkkokoulutus pitää sisällään toiminnallisen pienryhmätyöskentelyn. Keskustelut syventävät yllämainittua koulutuksen teoriapohjaa.

Jokaisen verkkokoulutuksen jälkeen osallistujilla on 2x 45min itsenäistä työskentelyä. Kokeile läpikäytyä tunnekortteja omassa lapsiryhmässäsi ja kirjoita kokemuksiasi ja havaintojasi ylös oppimispäiväkirjaan.

2.) Taidelähtöiset menetelmät varhaiskasvatuksessa 0-3-vuotiailla (3 x 45min)

Pikkuli on monimediallinen kokonaisuus ja pedagogiikassa hyödynnetään laaja-alaisesti musiikillista, kuvallista sekä sanallista ja kehollista ilmaisua. Käymme myös läpi, miten juuri taito- ja taideaineet tukevat lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisten taitojen vahvistumista. Kurssin aikana saat käytännön esimerkkejä, miten vastata varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Lisäksi tutustumme Pikkulin taidelähtöisiin menetelmiin, jotka soveltuvat nimenomaan 0-3-vuotiaille.

Jokainen verkkokoulutus pitää sisällään toiminnallisen pienryhmätyöskentelyn. Keskustelut syventävät yllämainittua koulutuksen teoriapohjaa.

Jokaisen verkkokoulutuksen jälkeen osallistujilla on 2x 45min itsenäistä työskentelyä.Kokeile läpikäytyä taidelähtöistä menetelmiä omassa lapsiryhmässäsi ja kirjoita kokemuksiasi ja havaintojasi ylös oppimispäiväkirjaan.

3.) Pikkuli arjen pedagogiikassa (3 x 45min)

1–3 -vuotiailla lapsilla kehitys ja oppiminen on kiivaimmillaan. Taidot kasvavat ja aivot kehittyvät jatkuvalla syötöllä. Ei siis ole yhdentekevää mitä me teemme, milloin me teemme, ja missä me teemme asioita pienten lasten kanssa.

Arjen pedagogiikka tuo parhaimmillaan uutta näkökulmaa ja intoa niin aikuisille kuin lapsille tilanteisiin, jotka nähdään usein vain arkeen kuuluvina, pakollisina ja toisinaan jopa hankalina hetkinä. Ja etenkin pienten ryhmässä kokopäiväpedagogiikka sitoo yhteen hoivan, kasvatuksen ja opetuksen. Koulutuksen aikana keskustellaan muun muassa siitä, kuinka esimerkiksi musiikki sopiikin lähes kaikkiin arjen tilanteisiin: siirtymätilanteista, vapaaseen leikkiin ja perushoitotilanteisiin!

Tämän lisäksi arjen pedagogiikka vaatii aikuiselta herkkyyttä tarttua arjen merkityksellisiin hetkiin, kykyä luoda tilaisuuksia uuden oppimiseen missä tahansa arjen tilanteessa, taitoa tarttua lasten aloitteisiin herkällä otteella (kielellisiin ja myös ei-kielellisiin aloitteisiin!), lasten aitoa kuuntelemista ja osallisuutta ja arjen sekä rutiinien arvostamista. 

Jokainen verkkokoulutus pitää sisällään toiminnallisen pienryhmätyöskentelyn. Keskustelut syventävät yllämainittua koulutuksen teoriapohjaa.

Jokaisen verkkokoulutuksen jälkeen osallistujilla on 2x 45min itsenäistä työskentelyä. Mm. Pidä oppimispäiväkirjaa ja seuraa kahden viikon ajan, miten saat ylläpidettyä työssäsi tunnekasvatusta arjessa.

4.) Kasvattajan oma rooli tunnekasvatuksen tukena (3 x 45min)

Koulutuskerta pureutuu varhaiskasvattajan merkitykseen turvallisen oppimisympäristön mahdollistajana, jonka myötä tunnistat oman roolisi tunteiden mallintamisessa. Avainsanoina työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen. Vahvuuksiin perehtyminen auttaa meitä näkemään enemmän hyvää sekä itsessä että muissa.

Positiivinen pedagogiikka toimii voimavarana myös varhaiskasvattajille.

Millaista meillä olisikaan yhdessä, jos tunnistaisimme, arvostaisimme ja hyödyntäisimme enemmän omia ja toistemme vahvuuksia? Mitä saisimmekaan silloin aikaan kasvattajina tai työkavereina?

Jokainen verkkokoulutus pitää sisällään toiminnallisen pienryhmätyöskentelyn, jossa saat konkreettisia vinkkejä, kuinka positiivista pedagogiikkaa voi varhaiskasvatuksessa toteuttaa ja miten se tukee sekä tiimin että koko työyhteisön hyvinvointia.. Keskustelut syventävät yllämainittua koulutuksen teoriapohjaa.

Jokaisen verkkokoulutuksen jälkeen osallistujilla on 2x 45min itsenäistä työskentelyä. Mm. itsereflektoivaa pohdintaa omaan päiväkirjaan omasta kasvatusnäkemyksestä ja omasta tavasta toimia lasten kanssa.