Skip to main content
TiedotteetUutiset

Iloinen Pikkuli valloitti sydämiä ja sai yhteistyökumppaneita Slushissa

Slushin jälkeen sijoittajat ja start upit sekä uudet yhteistyökumppanit jatkavat neuvotteluja. Sijoittajia kiinnostaa yhä enemmän myös opetusalan yritykset, näistä yhtenä esimerkkinä Pikkuli-animaatiosarjaan perustuvat sosiaalisten ja tunnetaitojen oppimissovellus. Sosiaalisten taitojen merkitys vahvistuu osana tämän päivän työelämätaitoja ja Pikkulin opetuskokonaisuus löysi Slushista sekä uusia yhteistyökumppaneita että kiinnostuneita sijoittajia.

Opetusala ja sosiaaliset taidot esillä Slushissa

21. vuosisadan taitojen, kuten yhteistyökyvyn ja vuorovaikutuksen oppiminen ja opettaminen on yhä tärkeämpää, sillä pelkällä tiedollisella osaamisella ei tulevaisuuden työelämässä enää pärjää. Ja mikä erityistä: 21. vuosisadan taitojen opettelu pitää aloittaa jo ennen kouluikää, jolloin sosiaalisten taitojen pohja luodaan. Aihe tuli esille myös Slushin opetusalan yrityksiä käsittelevässä paneelissa Who Will Decide What We Learn?” (Black Stage to 1.12. klo 14.55-15.40).

Tunnetaito-oppiaan markkinoiva Pikkuli-hahmo hurmasi Slushissa opetusalaan sijoittaville tarkoitetussa illassa, tässä muutama Twitter-lainaus:

Katso Twitter-lainaus

Twitter-lainaus

Kotimainen animaatiosarja digitaalisen opetussovelluksen pohjalla

3-6 -vuotiaille suunnattu Pikkulin tunnetaito-oppi perustuu Pikku Kakkosestakin tuttuun Pikkuli -animaatiosarjaan. Yli 25 kanavalle myyty 26-osainen Pikkuli-sarja on dialogiton, joten tilanteet eivät peity puheen sorinaan, vaan tunteet tulevat hahmojen ilmaisussa jopa korostuneen vahvasti esille. Tämän ovat huomanneet myös pienet katsojat: ”Pikkuli-sarjassa ne hahmot joskus sanoo toisille tuhmasti tai tekee jotain ilkeää ja sitten ne miettii ja miettii sitä asiaa kun toisille tulee paha mieli… Sitten ne pyytää anteeksi ja se on tosi-tosi tärkeää!” kommentoi sarjaa 4-vuotias poika.

Vaikka sosiaaliset taidot ja tunneäly mielletään usein pehmeiksi asioiksi, positiivisen Pikkulin tunnetaito-opissa on myös tekniikkaa mukana. Animaatiosarjan materiaalista koostetaan sekä mobiili- että verkkokäyttöinen sovellus, jossa on vuorovaikutteisia harjoitteita, esimerkiksi tunteen tunnistamista ja nimeämistä sekä lisäksi sisäänrakennettu arviointi- ja palkitsemisjärjestelmä. Sosiaalisten taitojen kehittymisen arviointi on tärkeää, jotta oppilas voi kokea, että harjoittelu on mielekästä ja taitoja karttuu. Sovellus myös toimii älykkäästi ja alkaa tarjota oppijalle lisää sellaisia harjoitteita, joita pitäisi vielä kerrata. Näin oppiminen säilyy innostavana ja motivoivana.

Liikunnallisuutta mukaan!

Pikkulin tunnetaito-oppia kehitetään yhteistyössä Turun yliopiston kasvatustieteen laitoksen kanssa. Turun yliopiston Rauman yksikön kanssa etsitään mm. mahdollisuuksia oppia sosiaalisia taitoja liikkuen. Lapset liikkuvat yhä vähemmän, joten on ensiarvoisen tärkeää, että myös Pikkulin opetuskokonaisuus rakennetaan niin, että liikunta on integroituna harjoitteisiin.

Aittokoski Experience Oy:llä on hyvät lähtökohdat digitaalisen opetussovelluksen toteuttamiseen ja pitkä kokemus lapsille suunnattujen sisältöjen parissa näkyy opetustuotteessa. Pikkuli-opetuskokonaisuutta on kehitetty osana xEdu-opetusalan start up -hautomoa, jonne Pikkuli valittiin mukaan yli 200:sta hakijasta parinkymmenen muun start upin ohella.  Eräs xEdu-kiihdyttämön pedagogisista mentoreista totesi, että Pikkulin tunnetaito-oppi on todella pitkällä verrattuna moniin muihin opetusalan start uppeihin ja yrityksen vahva pedagoginen tausta näkyy tuotteessa. Slushin jälkeen tuotteen kehittely jatkuu yhdessä vietnamilaisen kumppanin kanssa.