Skip to main content
TiedotteetUutiset

Pikkuli avuksi tunnetaitojen opetteluun

“Pikkuli on mielestäni hahmona sellainen, että lasten on helppo samaistua siihen. Tunnetilat, joita Pikkuli koki ovat varmasti monen lapsen jo itse kokemia. Näin ollen he voivat helposti peilata omaa elämäänsä ja omia kokemuksiaan sekä koettuja tunteita Pikkulin kautta. Tämä auttaa heitä myös ymmärtämään, miten oma käytös vaikuttaa muihin”
– Luokanopettaja, 1. lk

Vuoden 2016 opetussuunnitelmassa ovat sosiaaliset ja tunnetaidot vahvasti esillä. Uusi suomalainen animaatiosarja Pikkuli (Pikku Kakkonen, Buu klubben) tarinoineen ja hahmoineen opastaa tunnetaitojen ja sosiaalisten kykyjen oppimisessa niin varhaiskasvatuksessa kuin alkuopetuksessa.

Pikkuli on perheen pienin ja elää metsässä pesässä yhdessä äidin, isän, siskon ja veljen kanssa. Pikkulin paras ystävä on Honkkeli, konkkelikoipinen kahlaajalintu. Mukana ovat usein myös pienet pyynpoikaset äitinsä kera, hämähäkki, pöllö, myyrä sekä muita ystäviä. Pienen linnun maailmassa on jatkuvasti jotain uutta ja Pikkulin eteen tuleekin usein vaikeita asioita. Uskaltaisiko lentää tai pyytää anteeksi? Onko oikein olla kateellinen tai itsekäs? Onneksi Pikkuli selviää kaikesta perheensä ja ystäviensä avustuksella.

26-osainen Pikkuli-televisiosarja tulee vuoden 2016 aikana Pikku Kakkosesta, minkä jälkeen lintukielellä piipittävät sankarimme jatkavat Yle femin puolella Buu klubbenilla. Sarjan ensimmäinen osa julkaistiin elokuussa DVD:llä, joka on nyt saatavilla verkkokaupoista ja hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista.

Pikkuli-televisiosarjan pohjalta on kehitteillä myös sosiaalisten ja tunnetaitojen oppimissovellus. Kasvatustieteen tutkijat ovat analysoineet Pikkulin kaikki 26 jaksoa ja poimineet sieltä jaksoissa esiintyvät sosiaalisten ja tunnetaitojen oppimisteemat.

Opetushallituksen esiopetuksesta vastaava opetusneuvos Arja-Sisko Holappa kertoi (Maria Leivosen opinnäytetyö, 2016), että tunnetaidot mainitaan nyt ensimmäistä kertaa omana osa-alueena esiopetuksen opetussuunnitelmassa. Tämä perustuu opetushallituksen analyysiin mm. suomalaisten mielenterveysongelmien lisääntymisestä. Tunnetaidot, tunteiden säätely ja tunteiden tunnistaminen itsessä ja toisissa on edellytys hyvälle mielenterveydelle. Aikaisemmin korostettiin yksilön oppimista ja puurtamista yksin, nyt korostetaan oppivan yhteisön ajatusta, jossa myös opettajat ovat mukana oppimassa. Opetushallitus arvioi, että uusia työkaluja tarvitaan opetukseen. Monimediallinen oppimisympäristö on Holapan mukaan tehokas ja monipuolinen työkalu käsitellä tunne- ja sosiaalisia taitoja.

Pikkulin ensimmäinen opetusmateriaali vastaa juuri näihin tarpeisiin. Kevään 2016 aikana olemme testanneet ensimmäistä Pikkuli-jaksoa kevyenä videomuotoisena opetusmateriaalina niin kouluissa kuin päiväkodeissa. Loppukeväästä jatkoimme opetusmateriaalin työstämistä Hepokullan ala-asteen kanssa. Hepokullan 3. luokan oppilaat kehittivät mm. Pikkuliin pohjautuvia pelivalikkoja, pelikenttiä ja muita sosiaalisten ja tunnetaitojen sovelluksessa hyödynnettäviä materiaaleja.

Syksyllä 2016 Pikkulin tunnetaitojen oppimissovellusta kehitetään osana xEdu-projektia. Yleisesti ottaen kasvattajilta kootun palautteen pohjalta Pikkuli koetaan erittäin hyvin tunnetaitojen oppimiseen soveltuvaksi kielettömän ilmaisunsa vuoksi. Pikkulissa ilmaistaan tunteet itkuna, nauruna, tanssina – tai kuvakuplin! Näin sanat eivät selitä tunteita, vaan niiden ymmärtämiseen ja tulkintaan tulee keskittyä. Seuraa Pikkulin tunnetaito-projektin etenemistä osoitteessa www.pikkuli.fi ja xedu.co -sivustolla.