Skip to main content

Mitä, jos pelissä voisi hoitaa Pikkulin kanssa lemmikkitoukka Totoa ja samalla oppia myötätuntotaitoja? Ja että peliä voisi pelata yhdessä kaverin kanssa? Mahtavaa!

Pelitiimimme toteuttama Pikkulin Lemmikki -peli julkaistiin alun perin Pikku Kakkosen apissa vuonna 2018. Saimme vuonna 2022 Yle Lapset -tiimiltä mieluisan tilauksen, pääsimme hiomaan peliä entistä ehommaksi. Otimme Pikkulin pelitiimiin eli käsikirjoittaja-tuottaja Metsämarja Aittokosken, säveltäjä ja äänisuunnittelija Antti Aittokosken, peli-insinööri Ville Rantapuskan ja graafinen suunnittelija Aissa Nylundin lisäksi mukaan Pikkuli-pedagogiikan kehittäjiä asiantujoiksi prosessiin. Näin digipedagogiikkaa paljon työssään käyttäneet Jennifer Loiske, Heidi Wartiainen ja Filiz Bedredtin toivat oman tärkeän pedagogisen osaamisensa mukaan sovelluskehitykseen. 

Toto-toukan hoito tukee myötätuntotaitojen oppimista

Pikkulin Lemmikki -pelin alkuperäisen osion idea on auttaa Pikkulia hoitamaan Toto-toukkaa mahdollisimman hyvin ja seurata sen kasvua perhoseksi. Uudessa versiossa on korostettu myötätuntotaitojen oppimista: Mitä paremmin pelaaja osaa ottaa huomioon toukan tunnetiloja ja tarpeita, sitä nopeammin toukka kasvaa perhoseksi. Toto-toukan hoivaamisen avuksi on luotu tunnetiloja esittelevä näyttöruutu sekä lisätty kertojan ääni, joka kannustaa pohtimaan tarkemmin, miltä Toto-toukasta kulloinkin tuntuu, tai mitä se tarvitsee. 

Myötätuntotaidot ovat keskeinen osa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Pelin avulla voi oppia hahmottamaan, mitä omat teot tai tekemättä jättämiset voivat saada aikaan vaikka kaverissa tai pikkusisaruksessa. Yksi keskeinen elementti myötätuntotaidoissa on se, että oppii tunnistamaan toisen tunnetilan tai tarpeen. Lemmikki-pelin kehityksessä on hiottu Toto-toukan tunneilmaisua niin, että pelaajan olisi helpompi oppia ymmärtämään Toton tunteita ja sitä kautta täyttämään sen tarpeita.

Perhosniitylle oppimaan tunnetaitoja Pikkulin ja perhosten kanssa 

Perhosniitty löytyy Lemmikki-sovelluksen alta ja sieltä löytyy neljä eri minipeliä: Tunnekortit, Pimeänpelko, Värityskirja ja Tunnesarjakuva, jotka on suunniteltu tukemaan eri tavoin tunnetaitojen oppimista. Peleissä hyödynnetään Pikkuli-pedagogiikan työvälineitä ja menetelmiä, muun muassa varhaiskasvatuksessa testattuja Pikkulin Tunnekortteja. 

Tunnekortit-minipelissä käytetään 12 eri tunteeseen pohjaavia tunnekortteja. Peli koostuu kahdesta eritasoisesta perhosen tunnetiloista koostuvasta muistipelistä, joissa pyritään etsimään kaksi samaa tunnetta. Perhosen eri tunnetilojen vertailu ja keskenään samanlaisten tunteiden tunnistaminen tukee tunteen tunnistamisen taitoa, mikä on keskeistä tunnetaidoissa. Pelin kertoja sanoittaa ääneen tunteen nimen, mikä tukee tunteiden nimeämisen ja niistä puhumisen opettelua. Tunnekorttien kolmannessa pelissä yhdistetään keskenään kahden eri hahmon, Pikkulin ja perhosen, tunnetila. Peli auttaa ymmärtämään, että eri ihmisillä voi sama tunne ilmetä eri tavoin. Aina toisen tunteita ei olekaan helppoa tunnistaa, ja siksi on hyvä oppia myös puhumaan omista tunteista. 

Pimeänpelko-pelissä on tarkoitus auttaa pimeää pelkäävää perhosta rauhoittamaan itsensä ja lopulta nukahtamaan. Peli opettaa erilaisia tapoja säädellä tunnetta: tutustutaan vaikean tunteen lähteeseen eli tarkastellaan tarkemmin valon avulla pimeässä pelottavalta näyttäviä asioita. Opitaan rauhoittavaa puhetta ja rauhoitutaan kosketuksen ja silityksen avulla. Lopulta perhonen nukahtaa. Peliä lapsiryhmässä testanneiden varhaiskasvatuksen opettajien mukaan peli auttoi lapsia puhumaan omista peloistaan. Pelin tarkoitus ei olekaan väittää, ettei pimeää tarvitse tai kannata pelätä, vaan että vaikean tunteen voi oppia kohtaamaan ja sen läpi käymiseen on olemassa erilaisia keinoja. 

Värityskirja-pelissä pelaaja saa valita värityskuvan erilaisten Pikkulin tarinoista tuttujen kuvien joukosta. Jokaisessa värityskuvassa on Pikkulilla jokin tunne, jonka pääsee tunnistamaan, kun värityskuva on valmis. Värityskirjassa on mukana yhteensä 12 eri tunnetta, jokainen tunne tulee esille kahdessa eri värityskuvassa. Tunteen tunnistamisvaiheen spiikkien on tarkoitus tuoda esille se, ettei aina ole helppoa tunnistaa toisen tunnetta ja erehdyksiä sattuu, mutta opettelu auttaa eteenpäin. 

Tunnesarjakuva koostuu kahdeksasta eri tarinasta, joissa Pikkuli kohtaa yllättäviä tilanteita tai vastoinkäymisiä. Pelaaja pääsee valitsemaan, mikä on hänen mielestään Pikkulille kyseiseen tilanteeseen sopiva tunnereaktio. Pelissä voikin esimerkiksi kokeilla, mitä tapahtuu, jos majan hajoamiseen kesken rakentamisen suhtautuu joko innostuneesti eli aloittaa innoissaan alusta vai kiukkuisesti, jolloin rakentaminen katkeaa mökötykseen. Pelissä on mukana myös seitsemän eri tunnesäätelytapaa, muunmuassa erilaisia hengitys- ja liikeharjoituksia. Vaikean tunnetilan, esimerkiksi kiukun tai surun jälkeen voi valita Pikkulille tunnesäätelykeinon, ja samalla oppia itsekin, miten mieltä voi rauhoittaa hengityksellä ja liikkeellä. 

Pikkuli oppii tunteita hoitaessaan Toto-toukkaa ja leikkiessään perhosniityllä

Pikkulin Lemmikki -pelin uuden version tavoitteena on tukea tunnetaitojen oppimista niin, että se on hauskaa ja innostavaa. Pelin testauspalauttaiden perusteella lapsilla onkin ollut kivaa Pikkulin, Toto-toukan ja perhosten parissa. Lisäksi peliä testannut päiväkodin työntekijä kuvasi Pikkuli Lemmikki -pelin olevan “innostava, monipuolinen ja konkreettisesti tunnetaitoja käsittelevä peli”.